Sidsel Faye Warberg

Fysisk og Mental Trener
Kostholdsrådgiver
Profesjonell Coach

  • Gründer av NY GIV Senteret
  • Gründer av veiledningskonseptet NY GIV Fysisk og Mental Trening
  • Profesjonel Coach med over 25 års erfaring innen fysisk aktivitet og helse og fra Fitness Bransjen
  • Coaching utdanning fra BI
  • Redcord Sport 1
  • Utdannet Redcord Active Specialist
  • Personlig Trener
  • Seritifisert Persolog Trener
  • Autorisasjon i Relasjonsledelse – Relasjonsledelse AS
  • Leder- og Team Utvikler

Som Fysisk og Mental Trener har jeg fokus på bevisstgjøring for å finne tiltak for positiv endring og utvikling. Jeg ønsker å bidra til at mennesker finner en god balanse i livet slik at livet berikes for en selv og andre.