Mental Trening

«Tilfredshet er naturlig rikdom, luksus er kunstig fattigdom.» —Socrates

Tilfredshet er en følelsesmessig og mental tilstand av å føle seg fornøyd. Man kan kjenne seg avslappet og rolig i egen tilværelse, rolig i kropp og sinn. Man kan beskrive tilfredshet som en tilstand av å ha akseptert ens situasjon og denne aksepten er en form for lykke.
Tilfredshet og jakten på tilfredshet er sentral i mange filosofiske eller religiøse tanker på tvers av forskjellige kulturer, tider og geografier. Det blir her pekt på at tilfredshet kanskje er en tilstand som ideelt oppnås gjennom å være fornøyd med det en person har, i motsetning til å oppnå større ambisjoner, slik Socrates beskrev med å si «Han som ikke er tilfreds med det han har, ville ikke bli tilfreds med det han ønsker å ha.» Når det er sagt, kan det være en rekke elementer i oppnåelse av personlig tilfredshet som er viktig å ha: en sterk familieenhet, et sterkt lokalsamfunn og tilfredsstillelse av livets grunnleggende behov slik det kanskje kommer til uttrykk i Maslows behovshierarki. Generelt sett, jo flere behov i Maslows hierarki oppnås, jo lettere kan man oppnå tilfredshet.

Hva er definisjonen av tilfredshet?
Tilfredshet er å finne glede i det vi allerede har i livene våre, føle eller vise tilfredshet med våre eiendeler, status eller situasjon. Det er å være lykkelig uten å prøve å finne oppfyllelse ved å skaffe seg mer materielle eiendeler.
Å kjenne tilfredshet betyr ikke at man ikke skal ha lengsler etter nye muligheter og nye opplevelser, så lenge lengslene gir glede og påfyll og ikke jag og stress.

Hva er fordelene med tilfredshet?
Tilfredshet lar oss slutte å sammenligne oss med andre, og det gjør at vi kan bryte syklusen med å ville ha mer. Det lar oss være takknemlige og glade for alt vi har. Denne tilnærmingen til livet er vitenskapelig bevist for å redusere stressnivået, forbedre utsiktene fremover, redusere spenninger i kroppen og gjøre livet morsommere.

Er tilfredshet et valg?
Absolutt, selv om det ikke er så enkelt som det høres ut. Man kan øke sin bevissthet rundt egen tilfredshet. Å øke ens egen tilfredshet er ofte en kombinasjon av tankesettforandringer, vaneendringer og å være bevisst våre tanker og handlinger.

Tilfredshet og positiv psykologi.
På mange måter kan tilfredshet være nært forbundet med begrepet lykke og å være fornøyd. I positiv psykologi studerer samfunnsforskere hva som kan bidra til å leve et godt liv, eller hva som ville føre til at folk fikk økt positivt humør og generell tilfredshet med livet.
Lykken, i positiv psykologi, omtales som subjektiv velvære. Hvor mye positiv følelse i motsetning til negativ følelse en person har, og hvordan de ser på ens liv generelt er spørsmålene som stilles i positiv psykologi for å bestemme lykke. Tilfredshet kan være mer assosiert eller nært knyttet til en persons tilfredshetsnivå med livet sitt, men ideen om tilfredshet er sikkert sammenflettet i konseptet om hva som gjør mennesker glade.

Å finne tilfredshet
Selv om det ikke er noe fasit som passer alle mennesker for å oppnå tilfredshet, kan man trene seg på å være tilfreds gjennom bevisstgjøring. Her er noen tips du kan bruke for å finne mer tilfredshet i livet ditt:
1. Øv på takknemlighet. Det er umulig å utvikle tilfredshet uten takknemlighet – de er uatskillelige. Og en takknemlig person er en som har lært å fokusere på de gode tingene i livet sitt, ikke de tingene de mangler. En god treningsøvelse er å fokusere på de mange gode tingene du allerede har.
2. Slutt å sammenligne deg med andre. Å sammenligne livet ditt med andres vil alltid føre til misnøye. Det vil alltid være mennesker som «ser ut» til å ha det bedre enn deg og som tilsynelatende lever det perfekte liv. Men vær oppmerksom på følgende; vi sammenligner alltid det verste av det vi vet om oss selv med de beste antagelsene vi gjør om andre. Deres liv er aldri så perfekt som tankene dine gjør det til å være. Du er unik. Du er spesiell. Livet ditt er annerledes. Livet ditt er en gave.
Vær stolt av den du er, og det du har fått til. Minn deg selv på ting som du tidligere har fått til, og sett deg nye mål på å gjøre ting som er viktig for deg.
3. Hjelp andre. Når du begynner å hjelpe andre, tilby din tid og dine tjenester, gi støtte og veiledning, vil du oppleve en glede. Og gleden vil berike ditt liv.
4. Se på holdningene dine. Din holdning er din egen, og den eneste som kan endre den er deg selv. En person som mangler tilfredshet i livet sitt, vil ofte bruke tid på «når og hvis» tanker – «når jeg blir _______, så vil jeg være lykkelig.» Mens man venter på «når», så går livet videre. Husk at lykke er ikke avhengig av å skaffe seg eller eie flere ting. Din lykke er kun basert på din beslutning om å være lykkelig – dette kan være en av de viktigste visdommene du noensinne kan lære.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *