Mental Trening

En oppskrift til livet

Livet er en gave og blir gitt en gang. Vi ønsker vel alle å leve et liv som er godt. Et liv der vi opplever at vi kan bidra, dele og oppleve. Her er noen områder som påvirker livet og hvor vi kan velge hvilken «oppskrift» vil vi følge:

Relasjoner.

Mine relasjoner er med på å forme meg, nå og i fremtiden. Relasjoner hjelper oss med å definere hvem vi er og hva vi kan bli. Relasjoner og forhold til andre mennesker former karakteren vår, verdiene våre og hvilke interesser vi har. Relasjoner er noe av det viktigste i livet og kan være en stor kilde til glede.

De fleste mennesker kan spore sine nederlag/feiltrinn eller suksesser til viktige forhold. Det er fordi relasjoner innebærer samhandling. Når vi samhandler med andre, deler vi energi, følelser, ideer og verdier. Noen relasjoner styrker våre verdier og løfter oss opp, mens andre undertrykker våre overbevisninger og drenerer oss. Selv om vi ikke kan velge hver relasjon i våre liv, så har vi mulighet til å velge relasjoner som er gode og viktige for oss, og fokusere på disse.

Gode tips for relasjoner:

  1. Ha et godt forhold til deg selv. Du er den eneste person som du ikke kommer bort fra – du er overalt der du går.
  1. Sett pris på andre og si det. Det du tenker om andre vil prege din relasjon til dem. Det vi sier og tenker om andre, vil alltid vises i våre holdninger.
  1. Ta vare på gode forhold og skap nye. Vi trenger andre og andre trenger oss. Resultatet av ikke å ha relasjoner er ensomhet, og mennesker er skapt til relasjoner.
  2. Verdsett gjensidighet. Gjensidig tillit, toleranse, aksept og respekt
  1. Lev etter «Den Gylne Regelen». Gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg.

Valg jeg gjør

Vi tar valg hele tiden. Noen er bevisst og noen er ubevisst.

Tidlig i livet har du ikke mange valg. Du velger ikke hvor eller når du blir født. Du velger ikke dine foreldre. Du velger ikke din hudfarge, din personlighet, din genetiske arv. Du velger ikke din helse. Det meste er ikke opp til deg. Du må leve der du er og under de forhold du er født inn i.

Men jo lenger man lever, blir livet ditt formet av dine valg. Du velger hvilke klær du vil ta på deg, du velger hvilken mat du vil spise, du velger dine venner og hva du vil bruke tiden din til. Du velger videre om du vil fullføre skolen og gå videre til en høyere utdanning, eller starte tidligere i yrkeslivet. Du velger om du vil og med hvem du vil gifte deg med. Du velger en jobb og karriere, og hvor du vil bo. Jo lengre du lever, jo flere valg tar du og jo mer ansvarlig du blir for dine valg.

Et av de viktigste valg du gjør er valg av holdning til ditt liv og din hverdag. Noen av omstendighetene i livet ditt er vanskelig å påvirke. De fleste kan vi påvirke, og det viktigste er hvordan vi forholder oss til omstendighetene og hvordan vi lar de prege oss.

Mine opplevelser og erfaringer

I tillegg til relasjoner og valg, blir våre liv formet av erfaringer. Tidligere og nåværende erfaringer. Erfaringene er variert, noen gode, noen ikke like fullt så gode, men de har preget oss og er bidrar til å forme oss som mennesker.

Erfaringer i barndom og oppvekst er de som er sterkest forankret i oss. Vi kan gjerne kalle disse erfaringene for «Barndoms programmering». Hvordan vi bruker denne «programmeringen» i livet vil være med på å prege oss videre.

Vi opplever erfaringer i relasjonene våre, igjennom jobb – kanskje vi får den jobben vi lenge har ønsket oss eller kanskje vi mister jobben og dermed en trygghet. Vi får nye relasjoner igjennom livet og vi mister relasjoner. Vi flytter eller blir boende på samme sted. Osv.

Erfaringene i livet fordyper seg i våre følelser og kan utfordre våre overbevisninger. De kan til og med avsløre vår hensikt i livet. Vi formes ikke alltid av våre erfaringer, men mer hvordan vi responderer til opplevelsen. Blir vi sint eller glad? Bærer vi nag eller kan vi tilgi? Blir vi løftet opp eller tynget ned? Legg vi skyld på andre eller prøver vi å endre og forbedre? Uansett hva som skjer, våre erfaringer i livet preger oss. Og vi kan velge hvordan vi vil at de skal prege oss, velge hva vi kan lære av dem og velge hvordan de kan styrke oss videre.

Noen tips:

  1. Tenk over og evaluer erfaringene dine. Erfaring er ikke den beste læreren. Evaluert erfaring er den beste læreren. Vi må se på våre erfaringer og lære av dem – gode og dårlige. Vi kan lære mye av oss selv ved å se på hvordan vi har reagert og reagerer på erfaringer. Vi kan lære, endre og vokse.
  1. Erfaringer vekker følelser. Noen følelser er positive, andre negative. Tillat og møt følelsene dine. Vær bevisst på hvordan de påvirker deg og trekk frem gode følelser som styrker deg.
  2. Del dine erfaringer med andre. Andre trenger å høre. Å dele dine erfaringer kan hjelpe både deg selv og andre til å bli tryggere og vokse.

Livet er en gave og blir gitt en gang. Livet kan måles på mange måter, men kanskje best på hvordan det er levd. Relasjoner, valg og erfaringer preger livene våre. Hvordan vi bruker disse ved å være bevisst på hvordan vi bidrar, hjelper, gir, oppmuntrer og støtter, kan være en god oppskrift til livet.

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *